Fed kijkt of groter Capital One goed idee is

In Amerika groeit het verzet tegen de verkoop van ING Direct USA aan Capital One. Amerikanen vrezen dat Capital One te groot wordt.

Ook de mening van de gewone Amerikaan telt. Zij mogen commentaar geven op de verkoop van internetspaarbank ING Direct USA aan Capital One. Daarvoor organiseert de Amerikaanse Centrale Bank eind september en begin oktober drie openbare vergaderingen. Even een briefje naar de Federal Reserve sturen om te laten weten dat je komt is genoeg voor wat spreektijd.

En er zijn genoeg Amerikaanse consumenten die de verkoop van de Amerikaanse tak van de internetspaarbank ING Direct vreselijk vinden. Nadat ING de verkoop in juni bekend maakte, gaven veel Amerikaanse ING Direct-klanten op internet commentaar. De teneur? ING Direct USA was een prima bank, Capital One niet: „Capitol One are the guys that had the biggest ripoff rates and full fee credit cards during the 00’s. I want to stay the hell away from them.”

Wellicht hebben deze klanten hoop dat de Fed na onderzoek de verkoop verbiedt. De Amerikaanse centrale bank wil met de hoorzittingen onderzoeken of Capital One met de overname van de Amerikaanse ING Direct-tak voor 9 miljard dollar (6,21 miljard euro) niet te groot en te risicovol wordt.

Ook diverse consumentenorganisaties in Amerika zijn tegen de deal. Volgens organisatie NCRC is totaal onduidelijk wel „maatschappelijk belang” gediend is met de overname van ING Direct USA door Capital One. Terwijl dat volgens de consumentenorganisatie juist een belangrijk criterium is van de Fed zelf om fusies en overnames te beoordelen.

Capital One is een jonge Amerikaanse bank die werd opgericht in 1988. Een van de belangrijkste activiteiten van de bank is het verstrekken van creditcardleningen. De verwachting van analisten is dat Capital One ING Direct USA zal gaan gebruiken om de uitbreiding van de creditcardportefeuille te financieren. Met de overname wordt Capital One de vijfde bank van Amerika.

De internetspaarbank ING Direct is een zeer succesvol onderdeel van de bank en verzekeraar ING. In Amerika is ING Direct de grootste internetspaarbank met ongeveer 7,7 miljoen klanten die gezamenlijk rond de 57 miljard dollar bij de bank hebben gestald.

Daarom doet ING de Amerikaanse tak ook met tegenzin van de hand. De verkoop is onderdeel van reorganisatie die ING verplicht moet doorvoeren van de Europese Commissie, nadat ING tijdens de kredietcrisis voor 10 miljard aan staatssteun ontving. In ruil daarvoor moest ING de balans verkorten en dus kleiner worden. Daar werd ING Direct in Amerika het slachtoffer van.

Maar het zou kunnen dat de Fed dit terugdraait door geen toestemming te geven aan de verkoop. In Amerika wordt de beslissing van de Fed over de deal gezien als richtinggevend voor de financiële sector in het land. Critici roepen de Fed op de deal af te blazen omdat Capital One, met nu al een balans van 200 miljard dollar) er veel te groot door wordt. Daarmee zou opnieuw een bank ontstaan die te groot is om te laten vallen. Mocht Capital One ooit in de problemen komen, dan zal de belastingbetaler er weer voor opdraaien.

Volgens columnist Steven M. Davidoff van Dealbook zal nu voor het eerst sinds de kredietcrisis de belangrijkste vraag gesteld worden. „Wat voor soort banken willen we en hebben we nodig?”

    • Tom Kreling