Een krant die iets tegen de schrijnende armoede deed

David Cohen is verslaggever van de gratis Londense avondkrant Evening Standard. Met een serie die hij vorig jaar schreef over The Dispossessed (de berooiden) haalde de krant 7,2 miljoen pond op voor liefdadigheidsinstellingen die armoede bestrijden.

Hoe kwam u op het idee om over armoede in Londen te schrijven?

„Mijn hoofdredacteur vroeg of ik een vervolg wilde maken op een reeks die we in 1995 hadden geschreven over armoede in de wijk East End. Londen is een van de rijkste steden in Europa, maar er is ook ongelooflijke armoede: 40 procent van de kinderen leeft onder de armoedegrens. Ik was sceptisch. Dat is moeilijk te verkopen, Londenaren zijn niet geïnteresseerd in arme mensen, dacht ik. Maar de verhalen sloegen aan. Het was ook schrijnend: Vincent, een slimme jongen van 18, die uitstekende cijfers haalde voor zijn eindexamen, maar geen 19 pond had om een toelatingsformulier voor de universiteit te betalen. 19 pond die tussen hem en zijn toekomst stonden.”

Wat trof uzelf het meest?

„Ik heb verslag gedaan in Afrika van hongersnoden, er is veel voor nodig om mij te choqueren. Maar toch. Een groep dakloze mannen in Southall die iedere nacht rond 22.00 uur in een vuilstortpijp klimmen, vlak bij een tempel waar ze gratis eten krijgen. Ze slapen in een met ratten vergeven, stinkende kelder. Omdat het daar warmer is dan buiten.”

Waarom ging uw krant geld inzamelen?

„Eerst voerden we actie om een einde te maken aan armengraven. Die bleken tot mijn verbazing nog te bestaan; kinderen en baby’s uit arme gezinnen werden bovenop elkaar en samen in één graf gedumpt, en afgedekt met planken. Daardoor konden vossen naar binnen kruipen, in één geval werd een babylichaampje meegenomen. Bijna alle gemeenten hebben hun beleid veranderd. Nu worden er maximaal vier kistjes naast elkaar gelegd, en wordt het graf afgedekt met metaal. Die verhalen troffen lezers zo, dat ze iets wilden doen. We dachten dat we wel één miljoen pond konden ophalen, en David Cameron – toen net in Downing Street – beloofde dat hij zou verdubbelen wat we binnenhaalden. Binnen 18 dagen zaten we al op dat bedrag.”

Verbaasde u dat?

„Ja. We worden vooral in de metro gelezen, maar onze kerstacties leverden nooit meer dan 250.000 pond op. Dit raakte lezers. Dat had ook te maken met de tijd: het was het einde van de Labour-regering, die niet na was gekomen wat ze had beloofd. Maar de verhalen lagen aan de basis.”

De Evening Standard voert nu campagne tegen analfabetisme. Een op de zes volwassen Londenaren is analfabeet, een op de vier kinderen verlaat de basisschool zonder te kunnen lezen.

    • Titia Ketelaar