We hadden meer geld verwacht

Wie: Daniel Kuijf (22)

Wat: student Amsterdam Fashion Institute

Vindt de euro: niet waardevast

„Ik studeer van het geld dat vrijkomt uit een lijfrente-uitkering. Dat geld is belegd, maar was ooit veel meer waard. Ik ben in 2008 begonnen met studeren; ik heb nog geluk gehad, voor mijn broertjes is er straks nog minder over. We hadden allemaal gerekend op meer.”