Waar komt de daling vandaan?

Het is niet zo dat Nederlanders minder willen adopteren, al lijkt dat op het eerste gezicht wel zo: het aantal verzoeken voor beginseltoestemming (de eerste stap bij adoptie uit andere landen) dat werd ingediend bij het ministerie van Justitie daalde van 3.197 in 2006 naar 1.602 vorig jaar. Maar dat is vooral het gevolg van het feit dat er steeds minder kinderen in het buitenland ter adoptie worden afgestaan. Tussen 2004 en 2010 is het aantal Nederlandse adopties uit China, het belangrijkste herkomstland, gedaald van 800 naar 317.

Landen die het internationale Haags Adoptieverdrag hebben ondertekend, waaronder ook China, moeten namelijk eerst in eigen land proberen opvang te zoeken voor het kind. In het verdrag uit 1993 wordt de voorkeur uitgesproken voor adoptie door familie of in een lokaal adoptiegezin boven adoptie in het buitenland.

En door de gunstige economische ontwikkelingen in landen als China, India en Brazilië lukt dat ook steeds beter, waardoor minder ouders hun kind ter adoptie aanbieden. Dezelfde daling is te zien in andere landen waar China het belangrijkste adoptieland is. In de VS bijvoorbeeld is de interlandelijke adoptie gedaald van 22.991 in 2004 tot 11.058 kinderen het afgelopen jaar. 3.401 daarvan kwamen uit China. In Frankrijk is de daling minder; daar komen de landen China, India en Brazilië niet voor in de topvijf van herkomstlanden.