Verhagen: geen onderzoek naar tariefverhoging mobiel internet

Minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, ziet vooralsnog geen reden om een onderzoek in te laten stellen naar de recente prijsverhogingen van de telecommaatschappijen KPN, T-Mobile en Vodafone voor mobiel internet.

Dat schrijft hij in een reactie op vragen van PvdA-Tweede Kamerlid Martijn van Dam over de verhoging van de tarieven. In de brief (pdf) stelt Verhagen dat de tariefverhoging is toegestaan.

KPN, T-Mobile en Vodafone lijden onder het toegenomen gebruik van toepassingen van mobiel internet, zoals het sms-alternatief WhatsApp. Dit gaat ten koste aan de inkomsten van bellen en sms’en en daarom hebben zij de tarieven op mobiel internet verhoogd.

Volgens de minister hoeft de eensgezinde tariefsverhoging niet te duiden op “stilzwijgende marktcoördinatie”. Of de NMa wel onderzoek gaat doen kan Verhagen niet zeggen, aangezien dit een eventueel onderzoek zou kunnen verstoren. Verhagen:

“is de NMa de instantie die bevoegd is om op te treden tegen ongeoorloofde kartelafspraken. De NMa is op de hoogte van de berichtgeving over de tariefsverhoging. Indien de NMa daartoe aanleiding ziet, kan zij een kartelonderzoek starten en – als zij daadwerkelijk een overtreding vaststelt – sancties opleggen. De NMa doet geen uitspraken over de vraag of zij al dan niet een onderzoek opstart, aangezien dergelijke uitspraken een eventueel onderzoek kunnen verstoren.”

Verhagen erkent wel dat het risico bestaat dat aanbieders elkaars tarieven volgen zonder dat daar harde afspraken over zijn gemaakt. Aangezien alle drie de providers argumenten geven voor de tariefsverhoging vermoedt de minister dat dit hier niet het geval is.

Om de concurrentie in de telefoniemarkt in de toekomst te versterken reserveert Verhagen bij de komende veiling een frequentie voor een nieuwe aanbieder. Die veiling vindt plaats in 2012. Hierover had Verhagen de Kamer al eerder geïnformeerd in de Strategische nota mobiele communicatie.

    • Hans Klis