Theater als brugfunctie

Dragan Klaic was jarenlang directeur van het Theater Insituut Nederland en doceerde aan tal van universiteiten. Vorige week overleed hij.

Afgelopen donderdag overleed Dragan Klaic, gastdocent aan tal van Europese universiteiten en voormalig directeur van het Theater Instituut Nederland (TIN). De oorzaak van zijn sterven is een auto immuunziekte. Klaic werd in 1950 geboren in het voormalige Joegoslavië en studeerde dramaturgie aan de universiteit van Belgrado. In 1977 behaalde hij zijn doctoraal aan de Yale University in Amerika. Na de val van het IJzeren Gordijn speelde hij vanuit Duitsland en later Nederland een actieve rol in de toenadering tussen Oost en West. Tussen 1992 en 2001 bekleedde hij de functie van directeur van het Nederlands Theater Instituut, het huidige TIN. In die hoedanigheid beijverde hij zich voor internationale culturele uitwisseling van toneel- en dansgezelschappen. Hij was een overtuigd voorstander van de Europese eenwording. In zijn visie vervulde theater daarin een beslissende rol.

Klaic was verbonden aan culturele instellingen en organisaties, onder andere Felix Meritis Foundation en European Forum for the Arts and Heritage, het huidige Culture Action Europe. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan over hedendaags drama en internationale culturele uitwisseling. In 2004 verscheen zijn autobiografische werk met de treffende titel Thuis is waar je vrienden zijn. Ballingschap tussen Internet en Ikeatafel.

    • Kester Freriks