Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Staan onze universiteiten zo hoog aangeschreven?

Het grote aantal buitenlandse studenten dat zich voor het nieuwe collegejaar heeft aangemeld, toont volgens VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda aan dat de Nederlandse universiteiten in het buitenland hoog staan aangeschreven (NRC Handelsblad, 25 augustus). Een boude bewering. De grotere toestroom vanuit het buitenland valt voor een belangrijk deel te verklaren uit maatregelen in Groot-Brittannië. Daar zijn de collegegelden geliberaliseerd. De betere Engelse universiteiten hebben hun fees drastisch verhoogd. Studenten die dat niet kunnen of willen betalen, wijken uit naar goedkopere universiteiten in Groot-Brittannië, maar ook in groten getale naar Nederlandse universiteiten. Dit is niet zozeer een „keus voor kwaliteit”, zoals Noorda beweert – want hem zal toch ook bekend zijn dat in de wereldorde van universiteiten de Nederlandse een betrekkelijk bescheiden rol spelen – als wel een kosten-batenafweging.

Gerrit Bosschers

Bovensmilde