Nederlanders adopteren steeds minder

In de afgelopen zes jaar is het aantal adopties in Nederland gehalveerd. Kregen vorig jaar 672 kinderen nieuwe ouders, in 2004 waren dat er nog 1.378, zo becijferde het CBS. De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland, met China (47 procent) als koploper. Van alle adoptiekinderen kwamen er vorig jaar slechts 36 uit Nederland. Vanwaar deze opvallende daling?

    • Hanina Ajarai