En in Nederland dan?

Vorig jaar zijn ‘slechts’ 36 kinderen van eigen bodem geadopteerd. In Nederland komen relatief weinig tiener- of ongewenste zwangerschappen voor en de kinderen die daaruit voortkomen worden lang niet altijd afgestaan. De kinderen die in Nederland ter adoptie worden afgestaan komen in de meeste gevallen van uitgeprocedeerde asielzoekers en allochtone vrouwen.

In alle gevallen heeft pleegzorg de voorkeur, om het contact met de biologische ouders in stand te houden. Adoptie is onomkeerbaar+ opvang door pleegouders kan na verloop van tijd gevolgd worden door terugkeer naar de biologische ouder(s). Alleen in extreme gevallen wordt adoptie overwogen, bijvoorbeeld als de ouder(s) voor lange tijd de gevangenis in moeten, als er sprake is van ernstig drugsverslaafde biologische ouders of als er anderszins niet aan de zorgplicht voldaan kan worden.