Blijft adoptie uit China dalen?

Ja, de daling van het aantal adoptiekinderen uit China zal blijven doorzetten. Door de eenkindpolitiek die de overheid in 1980 invoerde, zijn er namelijk minder mensen die kinderen krijgen. En door de groeiende welvaart hebben de mensen die wel een kind krijgen genoeg middelen om voor dat kind te zorgen. Dat betekent dat er minder kinderen te vondeling worden gelegd.

Kinderen die in landen als China en India ter adoptie worden afgestaan zullen vaker zogeheten special needs-kinderen zijn± adoptiekinderen met een medisch risico of handicap, zoals een zwak hart of een hazelip.

Het systeem van kinderen adopteren die geen familie zijn, kent in die landen een relatief korte geschiedenis ten opzichte van het Westen. Adoptie is in die landen nog in ontwikkeling, enkele jaren terug wilde men bijvoorbeeld liever geen meisjes of kinderen met een al te donkere huidskleur. Nu gebeurt dat steeds vaker, maar de voorkeur gaat nog wel uit naar gezonde kinderen. Ouders zien op tegen de financiële zorgen en het stigma dat een gehandicapt kind met zich mee kan brengen.