Adopteren in zes stappen

Een kind uit het buitenland adopteren is een lang proces. Het traject van begin tot eind kan wel twee tot vijf jaar duren. De stappen:

Aanmelden bij het ministerie van Justitie voor beginseltoestemming.

Verplichte bijeenkomsten bijwonen waarin voorlichting wordt gegeven door de landelijke organisatie Stichting Adoptievoorzieningen. De bijeenkomsten worden gegeven in opdracht van het ministerie van Justie.

Dan volgt een gezinsonderzoek. Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming voert een aantal gesprekken om te kijken of de ouders geschikt zijn om een adoptiekind op te voeden.

Is de Raad voor de Kinderbescherming positief dan verleent het ministerie van Justitie de beginseltoestemming die vier jaar geldig is.

Die toestemming biedt toegang tot erkende bemiddelingsbureaus die weer gesprekken voeren met de ouders en een voorstel doen als er een kind is waarvoor zij als passende ouders worden gezien.

Als de adoptieouders akkoord gaan met het voorstel, kunnen ze kennismaken en het kind gaan ophalen.