Zorgdirecteur gedreigd met rechter

De kritiek op directeur Michael Bloemendal van het joodse zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam stapelt zich op. Gisteren maakte het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) bekend dat het naar de rechter stapt als Bloemendal niet wordt ontslagen. De directeur wil geen commentaar geven op het dreigement.

Vorige maand plaatste de zorginspectie Beth Shalom onder verscherpt toezicht. De instelling kampt met personeelsgebrek, medewerkers krijgen te weinig scholing, de directie toont geen leiderschap en bewoners moeten soms wachten tot ze naar het toilet worden geholpen. „Als eindverantwoordelijke wil ik orde op zaken stellen”, reageerde directeur Bloemendal in deze krant. „Dat zie ik als mijn plicht.”

De vraag is of hij die kans krijgt. Als het aan het VBV ligt, zet Bloemendal „geen stap meer” in Beth Shalom, zegt voorzitter Flory Neter. „Tachtig procent van onze leden is bewoner of potentieel bewoner van Beth Shalom. Mijn ervaring is dat Bloemendal geen compassie voor zijn bewoners heeft. Hij is het directeurschap dus niet waard.”

Het Nieuw Israelietisch Weekblad werd de afgelopen weken overspoeld met brieven en telefoontjes van bezorgde familieleden. „De frustratie is enorm”, zegt hoofdredacteur Esther Voet. In joods Nederland hakt de discussie over de misstanden er volgens haar behoorlijk in. „Oudere Joden zijn een kwetsbare groep, ze hebben veel meegemaakt.”

Naast Beth Shalom is er slechts één ander zorgcentrum voor Joodse ouderen in Nederland: het L.E. Visserhuis in Den Haag.