Westerse visie Zuijderland op orgaanhandel

Het voorstel van Marcel Zuijderland om het verbod op de verkoop van organen op te heffen (Opinie & Debat, 20 augustus) getuigt van een erg westerse visie. Dat arme mensen worden gedwongen om smerig, eentonig en slecht betaald werk aan te nemen, rechtvaardigt niet dat ze hun organen moeten verkopen om zieke mensen in westerse landen te helpen. Laten we ons verzetten tegen deze onrechtvaardige situatie, niet een schepje erbovenop doen.

De auteur heeft waarschijnlijk nooit gehoord van ‘gebonden arbeid’. Dit is een soort slavenarbeid die vrije keuze tot een lachertje maakt. In India proberen sommige landarbeiders uit hun – soms overgeërfde – schuldenrelatie met een grootgrondbezitter te komen door een nier te verkopen. Niet alleen zijn ze daarna soms niet gezond genoeg meer om te werken, ook blijkt de ontsnapping uit de armoedeval een illusie. De enige mensen die hier beter van worden zijn de grootgrondbezitter, de patiënt in het Westen en de tussenpersonen. Zolang er sprake is van dergelijke ongelijkheid tussen werknemers in Derde Wereldlanden en in de westerse wereld is verbod op de verkoop van organen gerechtvaardigd.

Wilma Roos

Beleidsmedewerkster van FNV Mondiaal

    • Wilma Roos Beleidsmedewerkster van Fnv Mondiaal