Verhagen is een slechte verliezer in kolenzaak

Minister Verhagen (Economische Zaken, CDA) toont zich een slecht verliezer in de zaak van de kolencentrale van Essent. Nu de Raad van State de milieuorganisaties gelijk geeft en een deel van de vergunningen heeft vernietigd, geeft Verhagen hun de schuld, maar CO2-kanonnen zonder vergunning neerzetten in beschermde natuurgebieden vraagt nu eenmaal om moeilijkheden. Het enige wat de milieubeweging doet, is laten toetsen of eerder gemaakte afspraken ook worden nageleefd. Eigenlijk zou de minister ons dankbaar moeten zijn.

Bovendien lapt de minister de basisregels voor zorgvuldig bestuur aan zijn laars. Een vicepremier die over de hoogste rechter heen walst en als een van de eersten twittert dat die vergunningen er heus wel komen, geeft geen blijk van respect voor de scheiding der machten. In Nederland is het nog steeds een goed gebruik dat een minister geen oordeel velt over uitspraken van de rechter.

Bij kolencentrales gaat het niet om ingewikkelde vergunningen, maar om grote effecten op natuur en klimaat.

Verhagens energiebeleid is blijven steken in het steenkolentijdperk, hoewel schone energie de energie van de toekomst is. Het is beter voor mensen en voor de economie. Windenergie op land en zee levert tien keer meer permanente werkgelegenheid op dan kolencentrales, blijkt uit onderzoek.

De uitspraken van minister Verhagen over de milieubeweging – „anti-bedrijven” en „de aarde is belangrijker dan de mens” – maken duidelijk dat Verhagen als historicus vooral oude en onjuiste beelden heeft van de milieubeweging. Het wordt tijd dat hij kennismaakt met de milieubeweging van de 21ste eeuw. Veel bedrijven hebben dit al gedaan. Met hen werken we in partnerships allang samen aan een schonere en gezondere wereld, voor nu en in de toekomst.

De bedrijven hebben deze kans allang gezien en gegrepen – nu de minister nog.

Tjerk Wagenaar

Directeur Natuur & Milieu

    • Tjerk Wagenaar Directeur Natuur