Rutte: Koning blijft lid van Raad van State

Anders dan de PvdA wil premier Rutte wel dat de Koning voorzitter van de Raad van State blijft. De grootste oppositiepartij zei gisteren dat zij die positie als „een anomalie” beschouwt: de raad adviseert de regering en ook vaak het parlement, en is tevens de hoogste bestuursrechter. Dan vindt de PvdA het niet passen dat de Koning, als lid van de regering, de Raad van State voorzit. Maar volgens Rutte gaat het hier om een symbolische functie die past bij het verleden, zei hij gisteren na afloop van de ministerraad.

Rutte wil, net als de PvdA, wel dat de Koning lid blijft van de regering. Partijen als PVV, D66 en GroenLinks willen juist dat de vorst daarvan geen deel meer uitmaakt. Het lidmaatschap van de Koning is „sluitstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid”, vindt Rutte. Een eigen rol van het staatshoofd zou diens positie juist sterker maken.

Rutte wil zich niet uitlaten over de rol van de Koning bij kabinetsformaties. De PvdA wil dat het staatshoofd daarbij geen rol speelt. Rutte vindt dat een zaak van het parlement.