Colofon

KLM Open 2011 is een speciale bijlage van NRC Handelsblad

Redactie: Jaap Bloembergen, Harry Meijer en Jeroen Zuallaert

Vormgeving: Robin Héman

Beeldredactie: Joyce Siahaya

Productie: Ron Fontijn

Ingezonden brieven naar sport@nrc.nl