Burgemeester 'zaaide angst'

Wilma Verver (VVD) heeft tijdens haar burgemeesterschap van Schiedam (2006-2011) geregeld partijdig en niet onafhankelijk gehandeld. Ze heeft zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor een angstcultuur in het gemeentelijk apparaat.

Dit concludeert het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), dat de afgelopen maanden onderzoek deed naar beschuldigingen over foutief handelen van de burgemeester. Verver diende twee maanden geleden haar ontslag in nadat het AD had gemeld dat ze haar zoon bevoordeelde bij opdrachten. Uit het onderzoek blijkt dat Verver zich schuldig maakte aan belangenverstrengeling: ze schakelde de firma van haar zoon als taxibedrijf in.

De burgemeester is het niet eens met die kritiek. In een mail van 24 mei van dit jaar aan een wethouder schreef ze: „Zonder enige vorm van winstbejag of voordeel zetten wij ons in voor de stad. Ik niet alleen als burgemeester maar mijn hele gezin. Mijn gezin vraagt zich inmiddels af wanneer de stad zich voor ons inzet.”

Toen Verver in juni vertrok, verdween de angstcultuur, merkten de onderzoekers. Ambtenaren werden opnieuw bang toen bleek dat Joan Leemhuis-Stout, ook VVD, werd aangesteld als haar waarnemer. „Enkele melders hebben ons verzocht hun melding te vernietigen” toen de opvolgster van Verver bekend werd, schrijft BING. Ook de wethouders en de ambtelijke top hebben gefaald, schrijven de onderzoekers. Verver spreekt in een schriftelijke reactie van „een zeer onprofessioneel, eenzijdig onderzoek”.