Waarom een dip in 2002?

De statistieken over de tevredenheid van de burger in het functioneren van de overheid zien er bijna allemaal uit als een ‘V’. Vanaf ongeveer 2002 dalen de tevredenheidcijfers op bijna alle terreinen, evergreens als de waardering voor het rechtssysteem (een min of meer strakke lijn door de jaren heen) daargelaten. Vanaf ongeveer 2005 stijgt het vertrouwen weer langzaam. De wetenschap heeft nog geen goede verklaring voor dit verschijnsel, maar Hendriks wil er wel een gooi naar doen.

„Sinds 9/11 vond er in Nederland een aantal ontwikkelingen plaats die als bedreigend werden ervaren. De politieke moorden op Fortuyn en van Gogh. De opkomst van de fundamentalistische islam. Aanslagen in Londen, Madrid en Bali. In dezelfde periode werd Nederland ook geteisterd door een paar grote dierenziektes, zoals mond- en klauwzeer.” Al die gebeurtenissen waren volgens Hendrik „olie op een reeds smeulend binnenbrandje”. Burgers gingen steeds prangender vragen stellen. Wat doen politici om de dreiging te weerstaan? Luisteren ze wel naar ons? „Het wantrouwen in de overheid bestond al bij delen van de bevolking, maar werd aangewakkerd door alarmerende ontwikkelingen in binnen- en buitenland.”