Uitgesproken

Amsterdam 3-1-2011 Alexander Klopping Foto NRC H'Blad Maurice Boyer

Steve Jobs is een kunstenaar, geen programmeur.

Internetjournalist Alexander Klöpping in Knevel & Van den Brink (EO) over de teruggetreden president-directeur van Apple.