Rutte: koopkracht daalt over hele linie - verdelen lasten en lusten

Rutte: de koopkracht moet een zo evenwichtig mogelijke ontwikkeling doormaken. Screenshot NOS

Nederlanders krijgen volgend jaar minder te besteden. De maatregelen die op Prinsjesdag worden aangekondigd, hebben een ‘drukkend effect’ op de koopkracht. Dat zei Mark Rutte (VVD) vandaag tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

Hoe groot het verlies aan koopkracht precies zal zijn en welke groepen het hardst worden getroffen wilde Rutte niet zeggen. Wel meldde hij dat ‘het beeld over de hele linie meer minnen dan plussen laat zien’.

“Ik zou hier graag koopkrachtbehoud voor iedereen aankondigen, maar helaas, dat kan ik niet”, zei de premier.

Het koopkrachtverlies is het gevolg van de economische crisis van 2008.

“De kosten hiervan zijn lange tijd door de overheid opgevangen”, zei Rutte. “Hierdoor zijn de overheidsfinanciën uit het lood geslagen. Dat kan niet langer.”

Rutte bevestigde dat de besprekingen over de begroting rond zijn. Eerder op de dag ontstond hierover onduidelijkheid nadat minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zei dat de begroting rond was, terwijl er volgens minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) nog helemaal geen akkoord was. Volgens Rutte zijn de politieke beslissingen “in goede harmonie” genomen.

NRC’s politiek redacteur Erik van der Walle:

“Rutte wilde niet inhoudelijk ingaan op de verwachte koopkrachteffecten voor komend jaar. Wel zei hij dat de koopkracht ‘zo’n evenwichtig mogelijke ontwikkeling’ moest doormaken. Hij bedoelde daarmee dat ‘de lasten en lusten zo goed mogelijk verdeeld’ moeten worden. Lastenverlichting zal mogelijk moeten wachten tot een volgende kabinetsperiode. Op de vraag of rechts zijn vingers zou kunnen aflikken bij de begroting – ooit stelde Rutte dat rechts bij het huidige kabinet zijn vingers zou aflikken – antwoordde de premier dat ‘centrum-rechts zijn vingers zal aflikken’.”

Rutte: koningin blijft voorzitter Raad van State

Rutte voelt er niets voor om de koning niet langer de voorzitter van de Raad van State te laten zijn. Volgens Rutte is er geen enkele noodzaak om de grondwet te wijzigen om een einde te maken aan deze eeuwenoude traditie. In een vandaag verschenen rapport van de PvdA over de rol van de monarch werd dit voorgesteld. Volgens Rutte is de rol van de koning als voorzitter van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, vooral symbolisch. Bij adviezen is het staatshoofd niet betrokken.

De PVV en GroenLinks deden eerder een voorstel om de koning niet langer deel uit te laten maken van de regering. Daar is Rutte, net als de PvdA, ook geen voorstander van.

Rutte: Nederland laat Libiërs niet aan lot over

Nederland laat de Libiërs niet aan hun lot over, aldus Rutte. Donderdag neemt de premier deel aan een internationale bijeenkomst waarop regeringsleiders praten over de toekomst van Libië.

Wat Nederland gaat bijdragen is nog onduidelijk. Nederland beschouwt de nationale overgangsraad als de enige vertegenwoordiger van de staat en de bevolking van Libië. Dat liet Nederland eerder op de dag weten in een gezamenlijke verklaring met België en Luxemburg.

“De overgangsraad moet nu zorgen voor een vreedzame transitie naar een vrij en democratisch Libië, een rechtsstaat met respect voor mensenrechten met als basis een levensvatbare en levendige economie.” - Rutte

    • Marije Willems