Prof.dr.mr.ir.

Uw antwoord op de next question van 23 augustus of er iemand rondloopt die alle titels mag voeren, lijkt mij door alleen prof.mr.dr.ir. Sicco Santema te noemen nog slechts ten dele te zijn beantwoord. Ik ben in 1959 aan de toenmalige TH Delft afgestudeerd als scheikundig ingenieur. Daarna ben ik in 1962, eveneens in Delft, gepromoveerd tot doctor in de Technische Wetenschap. Daarna is er enige tijd verlopen zonder titelaanwinst, maar in de periode van 1989 tot 1997 ben ik hoogleraar geweest aan de Economische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tenslotte valt nog te vermelden dat ik in 2009 de meestertitel heb verworven aan de Open Universiteit van Nederland. Omdat ik niet in het recht ben gepromoveerd is naar mijn mening de juiste volgorde van de titels in mijn geval prof.dr.mr.ir. Ik ben het overigens met Santema eens dat het gebruik van al deze titulatuur over het algemeen weinig uithaalt. Zeker gezien het feit dat ik inmiddels 76 ben en dus al een heel tijdje gepensioneerd, teken ik tegenwoordig eenvoudig als A.J. Bogers.

A.J. Bogers

Holten

    • A.J. Bogers