Opnieuw voorstel over rol Koning

Opnieuw doet een politieke partij voorstellen om de rol van de Koning in te perken. De PvdA maakte vanmorgen een wetsvoorstel bekend waarin staat dat het initiatief bij kabinetsformaties niet bij de koningin maar bij de Tweede Kamer zou moet liggen. De partij had een speciale commissie ingesteld om het standpunt over de positie van de Koning te bepalen.

Nu de PvdA dit standpunt heeft ingenomen, wordt duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander is van inperking van de huidige rol van het staatshoofd. Volgende week donderdag komt de PVV met een voorstel om de Koning uit de regering te halen. „Wél een representatieve en symbolische rol, geen onderdeel van de regering”, is het PVV-standpunt. Ook van D66 ligt er een plan: die partij wil dat de Kamer voortaan een informateur aanwijst. GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren zijn ook voor een striktere rol van de Koning. De partijen zijn het onderling niet eens over wat de precieze invulling van zo’n nieuwe rol zou moet zijn. Zo wil de PVV de Koning uit de regering hebben, maar is de PvdA daartegen, blijkt vandaag. Daarmee ontbreekt het dat voorstel waarschijnlijk aan een meerderheid.

De PvdA wil wel dat de Koning uit de Raad van State gaat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering over wetgeving en bestuur en de hoogste bestuursrechter. Het is vreemd dat de Koning een orgaan voorzit „dat wordt geacht de regering en dus mede de Koning te adviseren”, schrijft de PvdA. „Hoe ceremonieel dat voorzitterschap ook is, er blijft een rare symboolwerking van uitgaan”, zegt Joop van den Berg, voorzitter van de PvdA-commissie. Voor deze aanpassing is een grondwetswijziging nodig.

Wat mag Willem IV straks nog wél? pagina 9