Kabinet repareert verwachte daling koopkracht deels

Een deel van het koopkrachtverlies voor de laagste inkomens dat door de voorgenomen bezuinigingen ontstaat, wordt gerepareerd.

Dat is, volgens bronnen rond het kabinet, de afgelopen weken afgesproken in de verschillende ‘begrotingsraden’, die naar verwachting vandaag worden afgerond. In deze vergaderingen bereidt het kabinet de Miljoenennota voor, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

De bezuinigingen op zorgtoeslag, huursubsidie en kinderopvang troffen met name de lagere inkomens. Met de nu overeengekomen reparatie tracht het kabinet het koopkrachtverlies tot maximaal 2 procent te beperken.

De lagere inkomens zouden kunnen rekenen op extra geld via het ‘kindgebonden budget’ en via een extra tegemoetkoming in de kinderopvang. De maatregelen worden betaald door de inkomensafhankelijke kinderbijslag te verlagen. Daarnaast komt er een kleine wijziging in de belastingschijven.

Dat de koopkracht terugloopt komt niet als een verrassing. Al in juni ging het Centraal Planbureau uit van een koopkrachtdaling van 1,25 procent voor uitkeringsgerechtigden en 65-plussers. Na de economische verslechtering gaat het Planbureau inmiddels uit van een grotere koopkrachtdaling.

„Als je zulke forse maatregelen neemt, is het logisch dat die forse gevolgen hebben voor sommige groepen. Die zijn de afgelopen dagen deels gerepareerd”, zegt een betrokkene.

De voorgestelde aanpassing van de belastingschijven gaat een brede groep mensen aan, maar de aanpassing is zeer klein. De hogere inkomens komen weliswaar eerder in de hoogste schijf (heffing van 52 procent) terecht, maar in de praktijk gaat het om enkele tientjes.

Ook de pensioenplannen van het kabinet hebben gevolgen voor de koopkracht. Minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) wil via gelden uit het zogeheten vitaliteitspakket (2,5 miljard euro) de koopkrachtdaling beperken voor mensen met een lager inkomen die eerder stoppen met werken. Zo hoopt Kamp de steun van de vakbond te krijgen voor het eerder dit jaar gesloten pensioenakkoord.