En hoe zit 't met Europa?

In het publieke en politieke debat wordt momenteel druk gesproken over de financiële soevereiniteit van lidstaten van de EU. De plannen van Merkel en Sarkozy voor een strakker geleide eurozone gaan ten koste van de financiële speelruimte van nationale parlementen. Geven we ons nationale financiële beleid uit handen om de euro te redden?

Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt een steeds sterkere voorkeur voor nationale beleidsvorming, in plaats van ‘bemoeienis van de EU’. Op terreinen als misdaadbestrijding, gezondheidszorg en cultuur geeft de Nederlander niet graag de nationale zeggenschap op. Grote uitzondering is de economie: sinds de economische crisis in 2008 zeiden steeds meer burgers dat economische besluiten het best op Europees niveau genomen kunnen worden. Op het hoogtepunt in januari 2009 was zelfs 70 procent van de bevolking voorstander van het overdragen van de economische besluitvorming aan de EU. „Hoe de cijfers momenteel zijn is niet bekend”, zegt Hendriks. „Maar je kunt in ieder geval niet zeggen dat er nooit draagvlak is geweest voor een rol van de EU in onze financiële besluitvorming.”