ABN Amro: Meer winst, minder banen

ABN Amro liet voor het eerst sinds de redding in 2008 mooie cijfers zien. Maar met de hoge kostenratio duikt een oud probleem op.

Niet zo gek dat de vakbonden boos en geschokt zijn. ABN Amro presenteert haar beste cijfers ooit, sinds de verplichte nationalisatie in de herfst van 2008, en kondigt tegelijkertijd aan opnieuw fors het mes in het personeelsbestand te zetten.

Tot 2014 wil de bank nog eens 2.350 banen schrappen, waarvan naar verwachting 1.500 middels gedwongen ontslagen. Sinds oud-minister van Financiën Gerrit Zalm door zijn opvolger eind 2008 werd aangesteld om de staatsbank te gaan leiden, sneuvelden er al duizenden banen, vooral door het samenvoegen van bankkantoren in Nederland. Ook werden er 1.500 nieuwe banen gecreëerd. Per saldo zal in 2014 het personeelsbestand van ABN Amro zijn teruggeschroefd van ruim dertigduizend tot 23.800.

Doel van de operatie is de verlaging van de zogeheten efficiëntieratio. Deze verhouding tussen de inkomsten en kosten daalde in het afgelopen half jaar van 75 tot 63 procent. „Een historisch record”, zei Zalm bij de presentatie vanochtend van de halfjaarcijfers. De kostenstructuur van ABN Amro was al een probleem voordat de bank werd gered door de staat en werd samengevoegd met Fortis Bank Nederland.

Maar de aangekondigde kostenreductie gaat nog niet ver genoeg. Zalm: „Onze doelstelling is om de cost-income ratio in 2014 tot beneden de 60 procent te krijgen.” Dat jaartal is van belang, omdat 2014 het al eerder genoemde jaar is „waarin we zullen gaan nadenken over een beursgang”. De staat stak sinds 2008 al zo’n 30 miljard euro in de bank, en wil dat middels een gefaseerde beursgang terug zien te verdienen. Dus zal Zalm en zijn team in dat jaar een goed track record moeten kunnen laten zien, een reeks van goede en groeiende resultaten.

Hij is goed op weg. Want voor het eerst sinds de noodgedwongen overheidsinterventie in oktober 2008 presenteerde ABN Amro vanochtend rooskleurige cijfers. Door eenmalige afboekingen en hoge integratie- en separatiekosten werd 2010 met een flink nettoverlies afgesloten. Nu bedraagt de nettowinst over de eerste helft van 2011 864 miljoen euro. Vergeleken met het eerste half jaar van 2010 maakte de bank een winstsprong van ruim 1,8 miljard euro. Dat getal stond niet in de presentatie van vanochtend, maar Zalm noemde het trots.

De verbeterde prestaties hebben twee bronnen: hogere inkomsten en winst bij de zakenbankdivisie én lagere kredietvoorzieningen op de uitstaande leningen op zowel particulieren als bedrijven.

Dat geeft aan dat de economische onzekere tijden in de eerste helft van dit jaar nog geen vat op (de klanten van) de bank hebben gehad. Men profiteerde nog van het herstel van de vorige recessie. Maar voor de rest van het jaar is ABN Amro beduidend voorzichtiger.

Hoewel de bank zelf „stevig” gefinancierd is, met een „gezonde” solvabiliteit- en liquiditeitpositie, durft topman Zalm geen concrete voorspelling te doen voor de winstontwikkeling over geheel 2011. Het zal in elk geval minder worden, waarschuwde hij. „We kunnen de winst van het eerste half jaar niet automatisch keer verdubbelen.”

    • Philip de Witt Wijnen