Weer meer drukte op de universiteiten

Het wordt alsmaar drukker op de universiteit. Gisteren maakte de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) bekend dat zich op 15 augustus 4,5 procent meer studenten hadden aangemeld dan vorig jaar. In totaal hebben zich 46.000 eerstejaars ingeschreven.

Dit is de tweede keer in drie jaar dat het aantal inschrijvingen flink toeneemt. In 2009 was er een groei van 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vorig jaar werd die groei vastgehouden. De toename van het aantal eerstejaars komt niet door een groei van het aantal 18-jarigen. Steeds meer jongeren volgen hoger onderwijs.

Opvallend is dat dit jaar de groei grotendeels wordt veroorzaakt door een toename van het aantal studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit. Hun aantal bedraagt tot nu toe ruim 7.000. Dat is een stijging van 38 procent ten opzichte van dezelfde datum vorig jaar.

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda zegt hierover: „Dit toont aan dat de Nederlandse universiteiten in het buitenland hoog staan aangeschreven. En dat is gunstig in een tijd van toenemende internationale concurrentie.”

Bij de opleidingen zit de grootste groei bij studies die vallen onder de vakgebieden techniek (17 procent), natuur (12 procent) en economie (11 procent). Met ruim 4.000 aanmeldingen is de bacheloropleiding psychologie veruit het populairst.

De opleidingen die onder taal en cultuur vallen, lijken dit jaar minder populair te zijn bij de studenten. De aanmeldingen bij deze studies zijn tot nu toe met 8 procent afgenomen.

Het animo voor deeltijdopleidingen in zowel de bachelor- als masterfase is afgenomen. Vorig jaar waren er bijna 3.000 personen die een deeltijdopleiding wilden doen, dit jaar zijn dat er ruim 2.100, een daling van bijna 30 procent.

Het aantal vooraanmeldingen bij hogescholen is met 1,4 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar en bedraagt 108.000. De grootste groei is zichtbaar bij de opleidingen in de gezondheidszorg, waar het aantal aanmeldingen gemiddeld met 7 procent is toegnomen.

Ook binnen het hbo zijn deeltijdopleidingen significant minder populair dan vorig jaar. Er is sprake van een afname in de aanmeldingen van 13 procent. En ook in het hbo neemt het aantal studenten van niet-Nederlandse komaf toe: er is een groei van 9 procent.

Studenten kunnen zich nog tot 1 oktober inschrijven voor een studie in het hoger onderwijs. Als iedereen een definitieve studiekeuze heeft gemaakt, kunnen de dubbele aanmeldingen uit de voorlopige cijfers worden gefilterd. De definitieve aanmeldingscijfers worden in januari 2012 bekend.