Tripoli viel door list en bedrog

Bij de aanval op de Libische hoofdstad kregen de rebellen hulp van binnenuit, onder meer van een commandant die was belast met de verdediging van Tripoli. Bovendien hielden als vissers vermomde rebellen zich schuil in de stad, in afwachting van het startschot voor de aanval.

pagina 6 en 7