'Sluiting dreigt voor 300 bibliotheken'

Sluiting dreigt voor mogelijk 300 van de 1.000 openbare bibliotheken in Nederland. Dat zegt de vereniging van Openbare Bibliotheken, op basis van een recent verschenen onderzoek. De gemeenten bezuinigen zo’n 50 miljoen euro op de bijna 500 miljoen die de 430 gemeenten samen in het bibliotheekwerk steken.

Al in 2009 kwamen daarvan de eerste signalen. Omdat bibliotheken voor een groot deel afhankelijk zijn van gemeentegelden, deed het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) in 2010 nader onderzoek, waaruit bleek dat een groot aantal bibliotheken (93 procent) in de periode 2010-2013 met deze bezuinigingen zal worden geconfronteerd.

Frank Huysmans, hoogleraar Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en programmamanager Onderzoek en kennisdeling bij het SIOB, benadrukt dat het sluiten van vestigingen niet alleen een gevolg is van de bezuinigingen. „Het heeft ook te maken met de snelle digitalisering van het medialandschap en de daarmee veranderende behoeftes van burgers.” Volgens hem dwingt dat bibliotheken tot strategische aanpassingen. Dit kan volgens Huysmans bijvoorbeeld door, zoals onder andere al gebeurt in de gemeente Rotterdam, kleine wijkvestigingen samen te laten smelten tot één grote bibliotheek.

Er zijn ook andere oplossingen. In ’s-Hertogenbosch krijgen bibliotheken bijvoorbeeld vestigingen op scholen, waardoor een miljoen euro kan worden bezuinigd. Bibliotheek Haarlem is deze maand in samenwerking met de NS een proef begonnen met de eerste ‘Stationsbibliotheek’ van Nederland. Anderen specialiseren zich in digitale media of beheren een onbemande bibliotheek waar boeken uit een automaat kunnen worden gehaald.

Huysmans denkt dat herstructurering van Nederlandse bibliotheken niet zozeer negatief hoeft uit te pakken. „Het zou uiteindelijk kunnen zorgen voor betere en efficiëntere dienstverlening.”