Ouderen kijken liever naar jongere mensen

Naarmate ouderen sterker herinnerd worden aan de vervelende gevolgen van ouder worden, distantiëren ze zich meer van hun leeftijdgenoten.

Ze kijken korter naar gezichten van oudere mensen, langer naar gezichten van mensen die iets jonger zijn dan zijzelf en op foto’s schatten zij zichzelf veel jonger in dan vreemden die ongeveer even oud zijn als zijzelf. Dat blijkt uit onderzoek onder 176 gezonde Zwitserse 65-plussers dat eerder deze maand online verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Health Psychology. De onderzoekers herinnerden de gepensioneerden aan de vervelende kanten van ouder worden met nare quizvragen als: ‘Dementie neemt toe boven de 60 jaar; het verdubbelt elke vijf jaar. Hoeveel mensen boven de 90 zijn dement: eenderde, eenvijfde of de helft?’ (NRC)