Obama start proces tegen Alabama

Een rechtszaak tegen een strenge immigratiewet in Alabama moet uitwijzen hoeveel bewegingsruimte Amerikaanse staten hebben om eigenhandig op te treden tegen illegale immigratie.

Advocaten van de regering-Obama zeggen dat Alabama zich op het terrein van de federale overheid begeeft met de immigratiewet, die volgende week donderdag zal ingaan.

De wet in Alabama maakt het erg lastig voor illegalen om te wonen en werken in de staat. Het wordt strafbaar om illegalen woonruimte te verhuren of ze een lift te geven. Scholen moeten controleren of hun leerlingen een verblijfsvergunning hebben. Wie wordt aangehouden door de politie, moet zijn papieren kunnen laten zien. Andere staten hebben soortgelijke wetgeving aangenomen, waaronder Arizona,Georgia en Utah. Ook deze immigratiewetten liggen bij de federale rechter. De regering-Obama acht het reguleren van immigratie een federale taak, niet van de staten. „Het is belangrijk dat het land met één stem spreekt”, zei William Orrick, een hoge medewerker van minister van Justitie Eric Holder.

De opstellers van de immigratiewetgeving in Alabama werpen tegen dat ze tot hun strenge regels gedwongen zijn, omdat de nationale overheid laks is in het naleven van de bestaande restricties voor immigratie. De Verenigde Staten hebben naar schatting 11 miljoen illegale immigranten. (Reuters, AP)