Is burgergeweld toegenomen?

Politieagenten wordt vaker letsel toegebracht de laatste jaren. Het geweld op straat neemt toe. Criminelen dragen steeds vaker een wapen. Ook hebben mensen steeds kortere lontjes” en is er vaker drank of drugs in het spel. Het aantal agenten dat gewond raakt is toegenomen ten opzichte van dertig jaar terug. Toch is het politiegeweld niet toegenomen, als antwoord op het geweld vanuit de samenleving. Een verklaring hiervoor is volgens Timmer dat de politie altijd zoekt naar minder gewelddadige alternatieven in agressieve situaties. „Het gevolg is wel dat agenten meer klappen krijgen.”

Een andere verklaring is de professionalisering van arrestatieteams en de Mobiele Eenheid in de jaren zeventig en tachtig. Daarvóór schoot de politie op relschoppers, nu wordt bij rellen de ME ingezet, die wapenstokken, waterkanonnen en traangas inzet. Uit onderzoek blijkt dat naarmate arrestatieteams vaker werden ingezet, het aantal schietincidenten waar de politie bij betrokken is, afneemt.