Hoe is de politie voorbereid?

Politieagenten zijn geoefend in het gebruik van geweld. Gewone agenten gaan op gevaartraining, waar ze leren geweldssituaties in te schatten en hoe ze zelf geweld moeten gebruiken. Ze hebben vier keer per jaar een training en twee keer per jaar wordt hun kennis getoetst.

Tijdens zo’n toets wordt de fysieke vaardigheid van de agenten getest, dus hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken om iemand in bedwang te houden en hoe ze de wapenstok en de pepperspray moeten hanteren. Ook moeten agenten een parcours op een schietbaan doorlopen. En hun kennis van de wet wordt getoetst: wanneer ben je bevoegd om geweld te gebruiken? Daarbij krijgen ze een aantal concrete cases voorgelegd.

Volgens de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid was in 2002 9 procent van de agenten die een wapen droegen, niet voldoende geoefend. In de jaren 2001 en 2002 schoot de politie 21 keer iemand neer. Bij drie van deze zaken bleek de schutter op het moment van het schietpartij niet voldoende geoefend, zo bleek uit onderzoek van de Rijksrecherche.