Brandweer: 'Moerdijk' wel goed aangepakt

De brand bij Chemie-Pack is goed bestreden. Dat zeggen brandweer en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in reactie op veel kritiek, onder meer in het gisteren gepresenteerde rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Volgens Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg en voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, zijn de juiste keuzes gemaakt. „Er is een ramp voorkomen. Door het optreden van de brandweer is een verwoestende brand niet uitgelopen op een catastrofe.” Derhalve: „Het rapport van de inspectie gaat langs het hoofdpunt heen.”

Kritiek op de brandweer was er onder meer omdat de chemische vloeistofbrand ten onrechte niet met schuim was geblust. Er zou amateuristisch zijn gehandeld. Volgens de inspectie was de opkomst van de brandweer „ongecontroleerd” en ontbrak het aan „krachtdadige en eenduidige leiding”. En er was onnodig veel bluswater gebruikt, dat verontreinigd in de sloten verdween.

Ruim zeven maanden lang zweeg de Veiligheidsregio en liet alle kritiek over zich heen komen. Noordanus: „Wij wilden wachten op het rapport van de inspectie.” Nu wil de brandweer zich verantwoorden. Bij aankomst na negen minuten – Noordanus: „Op tijd dus” – was de brand al zó groot dat het geen zin meer had om met schuim te blussen. Er werd met een goede reden veel water gespoten: voorkomen dat 16.000 liter aceton zou exploderen.

De brandweer moest „improviseren” toen bleek dat de brand, anderhalf voetbalveld groot, buiten op het middenterrein van Chemie-Pack was ontstaan. Daar was geen rekening mee gehouden, want het bedrijf mocht geen brandbare vloeistoffen buiten opslaan. Noordanus: „We kunnen toch niet bij elk bedrijf een politieagent neerzetten?”

Om „escalatie” te voorkomen werd besloten de brand „gecontroleerd” te laten uitwoeden en containers met gevaarlijke stoffen nat te houden. Met vierhonderd brandweerlieden, twintig tankautospuiten en 34 speciale brandweervoertuigen. Die strategie kostte veertien miljoen liter bluswater, en leidde tot schade aan het milieu. Noordanus: „Maar als de brandweer niet met water had geblust, dan waren er explosies ontstaan en waren er zeker slachtoffers gevallen, bij de brandweer zelf, en onder personeel van bedrijven in de omgeving. Die hadden zich zwemmend in het Hollands Diep moeten zien te redden.”