Bouw kolencentrale Eemshaven gaat door

Energieconcern RWE/Essent gaat door met de bouw van de omstreden kolencentrale in de Eemshaven. De Raad van State vernietigde gisteren twee vergunningen die cruciaal zijn om de kolencentrale in gebruik te nemen (gepland in 2014). Stoppen of uitstellen is geen optie, zegt woordvoerder Jeroen Brouwers van de directie van Essent. „Wij zien voldoende mogelijkheden om de geconstateerde lacunes te repareren.”

Volgens de Raad van State hebben Rijk en provincie bij het afgeven van vergunningen onvoldoende rekening gehouden met de schadelijke gevolgen van het project voor de natuur in het beschermde Waddengebied en zijn bewoners (mens en dier).

Minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, CDA) zei in een reactie dat hij er „alle vertrouwen” in heeft dat de uitspraken van de Raad van State geen aanleiding zullen zijn voor het weigeren van nieuwe vergunningen. Hij verwacht wel vertraging maar die zal volgens hem niet leiden tot structurele problemen voor de stroomvoorziening in Nederland.

Het doel blijft „een evenwichtige mix van energie” en daar horen ook kolen in, zegt Verhagen.

De milieuorganisaties die tegen de bouw van de centrale beroep hadden aangetekend, laakten niet alleen de schadelijke gevolgen voor natuur en klimaat. Zij verlangden ook een beoordeling van het maatschappelijk belang van de kolencentrale.

Maar daar kwam de Raad van State niet aan toe. De Raad constateert dat het op grond van het beschikbare materiaal niet mogelijk was „de precieze omvang en aard van de effecten” op de natuur vast te stellen. Daardoor kon de Raad van State ook geen afweging maken tussen het belang van de kolencentrale en het belang van het natuurbehoud in het Waddengebied.

De milieuorganisaties beklemtoonden gisteren dat zij bij eventuele nieuwe natuurvergunningen wederom op zo’n belangenafweging zullen aansturen.

Essent bouwt door: pagina 21