Beurskoers Bank of America blijft nog even laag

De aandeelhouders van Bank of America (BofA) zullen moeten berusten in een leven in de achterbuurt. De angst voor een verwaterende kapitaaluitbreiding van de bank heeft ertoe geleid dat de beurskoers is gedaald naar slechts 30 procent van de boekwaarde. Deze zorgen zouden wel eens overdreven kunnen blijken. Niettemin heeft de langdurige hypotheeknachtmerrie van BofA een schijnbaar eindeloze lijst van procederende partijen in de pikorde voorrang gegeven op de beleggers in aandelen.

Gisteren stond een rechter obligatiehouders toe een schikking van 8,5 miljard dollar (5,9 miljard euro) aan te vechten, die de bank in juni met 22 institutionele beleggers had getroffen. De overeenkomst om de terugkoopclaims van hypotheekgiganten Fannie Mae en Freddie Mac (semi-overheidsinstellingen) aan een maximum te binden, lijkt niet zo solide als toen zij in januari werd gesloten.

Bovendien twisten openbare aanklagers nog steeds over de vraag of de schikking de betrokken banken ook in de toekomst immuniteit moet garanderen. Intussen blijven er ook andere zaken opduiken, zoals de rechtszaak van 10 miljard dollar die AIG eerder deze maand aanspande. Voeg daar de grotere zorgen over méér verliezen aan toe, als de Amerikaanse economie in een recessie terugvalt, en de hoop op een ommekeer lijkt voor de aandeelhouders van BofA verder weg dan ooit.

Ondanks dit alles verkeert de bank in een betere vorm dan toen de vorige crisis in 2008 toesloeg. Zij heeft twee maal zoveel kapitaal, zo’n 50 procent extra reserves tegen verliezen op kredieten en nog eens 20 miljard dollar opzijgezet voor hypotheekclaims. Met 400 miljard dollar aan contanten en makkelijk te verkopen effecten op de balans moet BofA in staat zijn een liquiditeitscrisis te doorstaan.

In theorie beschikt BofA ook over een aanzienlijk vermogen om winst te maken. Analisten denken dat de bank volgend jaar zo’n 15 miljard dollar kan genereren. Er kunnen bezittingen worden verkocht, zoals het belang van 17 miljard dollar in de China Construction Bank. Inclusief belastingvoordelen en de sanering van de balans zijn er genoeg mogelijkheden om het kernkapitaal van BofA op grond van de nieuwe kapitaalregels tegen het einde van 2013 naar 9 procent te tillen, aldus de Zwitserse bank Crédit Suisse in een analyse.

Als dat klopt, zou dit BofA zes jaar vóór de deadline van het Basel III-akkoord (waarin de nieuwe internationale toezichtsregels voor de financiële sector staan) van een solide kapitaalbasis voorzien. Maar dit is tegelijkertijd het probleem. Als al deze fondsen nodig zijn om de firma te schragen, worden de voordelen voor de aandeelhouders op de lange baan geschoven. Totdat de juridische claims kunnen worden opgelost en BofA’s kwetsbaarheid verder zal zijn teruggedrongen, lijkt de beurskoers laag te zullen blijven.

Antony Currie

Vertaling Menno Grootveld

    • Antony Currie