Vergunningen kolencentrale Eemshaven vernietigd - ‘onduidelijk of bouw ook stopt’

De aanvoer van onderdelen voor de nieuwe elektriciteitscentrale van Nuon in de Groningse Eemshaven. Dat bedrijf schoof kolenvergassing eerder dit jaar al op de lange baan. Foto Presslink / Nils van Houts

De Raad van State heeft de natuurvergunningen die waren verleend voor een kolengestookte elektriciteitscentrale van Essent in de Eemshaven vernietigd. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad.

Het gaat om vergunningen die in 2008 zijn verleend door de toenmalige minister van Landbouw en de Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen. Naar oordeel van de Raad van State was de zogenoemde ‘passende beoordeling’ van mogelijke nadelige gevolgen voor de nabijgelegen beschermde natuurgebieden onvolledig. Greenpeace Nederland, de Mobilisation for the Environment en de Stichting Natuur en Milieu hadden tegen de vergunningen beroep ingesteld. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Essent kan niet tegen de uitspraak van de Raad van State in beroep. Het bedrijf kan wel nieuwe vergunningen aanvragen. Daarbij moeten rijk en provincie ook kijken naar de gevolgen van de uitstoot van stikstof voor een aantal Duitse Waddeneilanden.

‘Nog onduidelijk of bouw wordt stopgezet

Wat de gevolgen zijn voor de bouw van de kolencentrale is volgens economieredacteur Joop Meijnen nog onduidelijk:

“De hamvraag is of deze uitspraak ook betekent dat de bouw van de kolencentrales wordt stopgezet. Dat hangt helemaal af van hoe de eigenaar van de centrale, RWE/Essent, de uitspraak van de Raad van State waardeert. Hebben ze er genoeg vertrouwen in dat een nieuwe vergunning wel wordt toegewezen? Dat is goed mogelijk aangezien de eerdere steun van onder andere de provincie Friesland en Groningen. Maar het kan ook zo zijn dat het oerwoud van regelgeving ze te dol wordt en ze besluiten te stoppen met de bouw. Maar deze uitspraak is sowieso een overwinning voor de milieuorganisaties.”

De bouw van de kolencentrale is al voor meer dan de helft af en zou in 2013 afgerond moeten worden. RWE/Essent heeft nog niet op de uitspraak gereageerd.

Elektriciteitsbedrijf NUON, dat ook kolenvergassing in de Eemshaven wil toepassen, stelde die keuze eerder dit jaar al uit tot 2020. Het elektriciteitsbedrijf stookt de centrale tot die tijd alleen op gas.