Rabo houdt vertrouwen in Nederlandse economie

Topman Piet Moerland van de Rabobank wil niets weten van een nieuwe recessie. De Nederlandse economie is krachtig, daar moeten andere eurolanden een voorbeeld aan nemen, vindt hij.

De Nederlandse economie blijft dit jaar groeien. Dat zei bestuursvoorzitter Piet Moerland van Rabobank vandaag bij de bekendmaking van de cijfers over de eerste helft van dit jaar. „De groei zal minder zijn dan wij met zijn allen hadden verwacht een jaar geleden. Maar fundamenteel is Nederland een krachtig land. Kijk naar de scheepswerven, de haven van Rotterdam, de zuivelindustrie’’, aldus Moerland.

Moerland wil niet meegaan met economen en analisten die een nieuwe recessie verwachten als gevolg van de voortdurende Europese schuldencrisis, dalende beurzen en afnemend consumentenvertrouwen. Vorige week bleek dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,1 procent is gegroeid. De groei in de gehele eurozone bedroeg 0,2 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. „Dat is nog groei’’, zei Moerland. Wel is de Rabo-topman bezorgd over de Europese schuldencrisis. „Die zeurt maar door. De maatregelen die politici hebben getroffen zijn op zich prima, maar komen vaak te laat en het is vaak te weinig’’, zei Moerland.

Toch denkt Rabobank dat de staatsschuldencrisis snel tot een einde gebracht kan worden. Moerland: „Andere landen moeten zich gedragen als ons land. Spreek je begrotingsregels af, dan moet je je daar aan houden. Er moet een automatisch sanctiemechanisme komen om de begroting onder controle te houden. Om echt uit de crisis de komen moet de groeimotor in Europa op gang komen. Dat betekent hervormen en begrotingen op orde krijgen’’.

De bestuursvoorzitter van Rabo erkent dat bezuinigen en hervormen ten koste gaan van groei. „Het is ook een moeilijke situatie. Maar uiteindelijk is de gemiddelde schuld in Europa lager dan de schuldenlast van de VS, het Verenigd Koninkrijk of Japan. Hetzelfde geldt voor werkloosheidspercentages. Europa doet het niet zo slecht.”

De Rabobank heeft het afgelopen half jaar een voorziening van 111 miljoen euro genomen op staatsobligaties van Griekenland, Ierland en Portugal. Op Grieks schuldpapier boekte de bank 104 miljoen euro af, op Ierland 6 miljoen euro en op Portugal 1 miljoen euro. In totaal heeft de Rabobank nog 690 miljoen euro aan staatsobligaties van Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en Ierland, waarbij Italië en Griekenland met respectievelijk 347 miljoen en 211 miljoen euro de grootste posten zijn.

De Rabobank vreest dat de grote hoeveelheid nieuwe regels en voorschriften waaraan de financiële sector moet voldoen problemen gaan opleveren. „De functie die banken in de reële economie hebben, komt onder druk te staan door alle regels. Nederland moet niet voorop lopen in Europa”, aldus Moerland.

Rabobank boekte in de eerste zes maanden 1,9 miljard euro winst, 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het grootste gedeelte van de winst is gebruikt om het eigen vermogen van de bank te versterken. Dat vermogen bedraagt nu 43 miljard euro, een stijging van 4 procent. De ratio van eigen vermogen ten opzichte van vreemd vermogen (tier-1 ratio) steeg met 0,5 procentpunt tot 16,2 procent.

De bank verwacht wel verliezen te lijden in de glas- en tuinbouwsector door de EHEC-crisis. Daarom neemt Rabobank alvast een voorziening van 55 miljoen euro. Volgens Moerland bankiert 80 procent van de Nederlandse glas- en groenteteeltbedrijven bij Rabobank. „Die bedrijven kregen te maken met een omzetdaling van 100 naar 10 procent in één dag tijd’’. Rabobank zegt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben genomen door getroffen bedrijven kredietregelingen aan te bieden. „Nog steeds produceren die bedrijven niet op het niveau van voor de crisis en niet alle bedrijven zullen zelfstandig verder kunnen’’, aldus Moerland. De prijzen voor veel producten zijn voor telers te laag om rendabel te kunnen zijn, zegt hij.