Moerdijk slecht op brand Chemie-Pack voorbereid

De gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben „steken laten vallen” voor en tijdens de brand bij Chemie-Pack op 5 januari. Hun inspanningen waren „te weinig gericht op de reële risico’s” in het gebied. Dat stelt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid in een onderzoek naar de bestrijding van de brand.

Met name de gemeente is tekortgeschoten. In Moerdijk is de brandweer net zo georganiseerd als in plaatsen van vergelijkbare omvang waar geen gevaarlijke bedrijven staan.

Ook bij de bestrijding van de brand zijn fouten gemaakt. Het incident werd „onderschat”, aldus het hoofd van de inspectie, Gertjan Bos. Om die reden kwamen met name de burgemeester van Moerdijk en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uren te laat in actie. De opkomst van de brandweer was „ongecontroleerd” en er is volgens Bos meer bluswater gebruikt dan nodig was. Dat heeft extra schade aan het milieu toegebracht en ook de hulpverleners stonden aan gevaren bloot. Er was geen ontsmettingsprocedure en dat was „onverantwoord”. Overigens is het de vraag of de brand kleiner had kunnen zijn. Bos: „De brand was meteen al zo groot dat er geen beginnen meer aan was.”

De uitkomsten van de onderzoeken zijn volgens minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) „zorgelijk”. Volgens hem worden alle aanbevelingen in het rapport onverkort overgenomen.

Ook hebben brandweer, politie en ambulancedienst tijdens de brand onveilig gewerkt, meldt de Arbeidsinspectie in een eveneens vandaag verschenen rapport. De hulpverleners hebben „onvoldoende aandacht” gehad voor een veilige werkwijze en de procedures voor het werken met gevaarlijke stoffen. „Zo hebben [...] brandweermensen en politieagenten blootgestaan aan [...] rook en chemische dampen. Ook hebben enkele brandweermensen zonder chemicaliënhandschoenen in verontreinigd bluswater gewerkt”, aldus de inspectie. De kennis bij hulpverleners over gevaarlijke stoffen schoot tekort, aldus het rapport, de werkgevers van de hulpverleners hadden daar „vooraf niet genoeg” aandacht voor.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft met de aanbevelingen van de inspectie inmiddels „een daadwerkelijke start gemaakt”, aldus een verklaring. Dit neemt niet weg „dat de brand in essentie op de juiste manier” is aangepakt, aldus de veiligheidsregio.

Moerdijk was niet klaar voor de brand: pagina 9