Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Met één kleine update blijft de Galaxy in de winkel

De patentenstrijd tussen technologiereuzen Apple en Samsung lijkt, althans  in Nederland, met een sisser af te lopen. Zoals Apple wil krijgt Samsung een verkoopverbod opgelegd voor een aantal smartphones. Maar de Koreanen hoeven  maar één detail aan hun  telefoons te veranderen om een verkoopverbod van de rechter te omzeilen. Samsungs tablet pc, de Galaxy Tab, hoeft niet aangepast te worden.

Deze combinatie van zoomen en scrollen heeft Samsung volgens de rechter afgekeken van Apple. Deze combinatie van zoomen en scrollen heeft Samsung volgens de rechter afgekeken van Apple.

De uitspraak was  eigenlijk pas op  15 september gepland maar vanmiddag oordeelde de rechter verrassend vroeg dat Samsung de  smartphones Galaxy S, S II en Ace half oktober in Europa van de markt moet halen. De toestellen zouden inbreuk maken op Apples patent op het scrollen door een fotogalerij. Alle andere klachten werden echter afgewezen, waaronder aanklacht over het uiterlijk van het apparaat. Samsung moet blij zijn met de uitspraak: de inbreuk op het Applepatent is met een  eenvoudige softwareaanpassing te verhelpen is. Als Samsung voor  medio oktober de software aan weet te passen – een ruime deadline voor een kleine ingreep – is het verkoopverbod van de baan.

Dat geldt voor  Nederland. Wat de gevolgen in de rest van Europa zijn is niet helemaal duidelijk: Apple heeft tegen Samsung 19 rechtszaken in 9 verschillende landen lopen bij 12 verschillende rechtszaken (volledige lijst). Dit juridisch spervuur moet het marktaandeel van de iPhone en iPad te beschermen tegen concurrenten. Samsung is de grootste en machtigste concurrent, maar tegelijkertijd ook een belangrijke leverancier van onderdelen voor de iPad.

Zoomen en scrollen voor gevorderden

Het is voor een doorsnee gebruiker moeilijk te zien hoe Samsung nu precies het gewraakte patent ‘EP 868’  precies overtreedt. Laat staan dat een leger aan advocaten zich met zulke onbenulligheden bezighouden. Een poging om Samsungs overtreding in bewegende beelden vast te leggen:

Samsung is blij dat de negen andere, meer ingrijpende aanklachten zijn afgekeurd.  Zo loopt de  Galaxy Tab  geen risico omdat die op een andere versie van Google Android (3.1) werkt. Uit Samsungs reactie:

Voor wat betreft de enige inbreuk die in de uitspraak wordt genoemd, neemt Samsung alle mogelijke maatregelen, waaronder juridische vervolgstappen, om ervoor te zorgen dat de Galaxy smartphones verkrijgbaar blijven voor consumenten in Nederland.

Conclusie van de rechter:

De slotsom van het voorgaande luidt dat Samsung met de smartphones Galaxy S, S II en Ace inbreuk maakt op EP 868 maar niet met de tablet computers. Op EP 948 maakt Samsung geen inbreuk, terwijl EP 022 voorshands voor nietig is te houden. Er is geen sprake van inbreuk door Samsung op de door Apple gestelde modelrechten of auteursrechten. Althans bestaat er bij deze stand van zaken een gerede kans dat in een bodemprocedure aldus zal worden geoordeeld. Dit betekent dat een inbreukverbod kan worden toegewezen ter zake van EP 868 doch beperkt tot de smartphones Galaxy S en Ace. Voor het overige moeten de vorderingen worden afgewezen. Apple heeft geen specifieke spoedeisende belangen gesteld bij haar overige vorderingen en nu slechts inbreuk wordt aangenomen voor één octrooi, hetgeen kennelijk technisch eenvoudig door Samsung kan worden verholpen, zullen deze vorderingen worden afgewezen. Vanwege de kennelijk eenvoudig door haar uit te voeren aanpassing, is de door Samsung gevorderde zekerheidsstelling niet geïndiceerd te achten. De ter zake door Samsung mogelijk te lijden schade indien het gegeven verbod niet in een bodemprocedure zou worden bestendigd, lijkt in dat licht immers niet groot, daargelaten de (door Samsung gestelde on)kredietwaardigheid van Apple. Om dezelfde reden en gelet op de te verlenen uitlooptermijn, is een uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het te verlenen verbod op haar plaats.

Lees hier het complete vonnis.

Voor abonnees: Een verboden tablet smaakt nog lekkerder (NRC H 24/8) over de introductie van Galaxy Tab 10.1