Instanties waren niet voorbereid op brand Moerdijk

Op 5 januari 2011 woedde een grote brand bij het Moerdijkse bedrijf Chemie-Pack. Foto WFA / Erald van der Aa

De gemeente Moerdijk en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben steken laten vallen en onvoldoende invulling gegeven aan hun verantwoordelijkheden bij de bestrijding van de brand bij Chemie-Pack. Hun inspanningen waren “te weinig gericht op de reële risico’s binnen de gemeente en de veiligheidsregio”. Met name de gemeente Moerdijk is tekort geschoten in het nakomen van de verplichting om de basisbrandweerzorg op orde te krijgen. Dat stelt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid in een onderzoek (pdf) naar de bestrijding van de brand bij Chemie-Pack op 5 januari dit jaar.

Ook hebben brandweer, politie en ambulancedienst hebben tijdens de brand bij het chemische verpakkingsbedrijf Chemie-Pack in Moerdijk onveilig gewerkt, zo meldt de Arbeidsinspectie in een vandaag verschenen rapport (pdf). De hulpverleners hebben “onvoldoende aandacht” gehad voor een veilige werkwijze en de procedures voor het werken met gevaarlijke stoffen, aldus de inspectie.

“Zo hebben meerdere brandweermensen en politieagenten blootgestaan aan inademing van rook en chemische dampen. Ook hebben enkele brandweermensen zonder chemicaliënhandschoenen in verontreinigd bluswater gewerkt”

De kennis bij hulpverleners over gevaarlijke stoffen schoot tekort, aldus het rapport, de werkgevers van de hulpverleners hebben daar “vooraf niet genoeg” aandacht aan besteed. Er was wel toezicht op veilig werken, “maar dit heeft onvoldoende tot corrigerende acties geleid”.