Historische vertrekbonus Ordina-topman Kasteel

Helemaal achterin, op pagina 22 van het halfjaarbericht, stond gisteren het goede nieuws van Ronald Kasteel. De scheidend bestuursvoorzitter van automatiseringsbedrijf Ordina ontvangt „circa” 1,7 miljoen in verband met zijn vertrek. Het bedrag komt overeen met ruim 4,5 keer zijn laatst bekende jaarsalaris.

De beloning is in strijd met de gedragscode om topmannen maximaal één jaarsalaris vertrekpremie te verstrekken. Maar Ronald Kasteel was al ruim voor die tijd – bijna een kwart eeuw geleden – werkzaam voor het bedrijf. Dan gelden andere regels.

De beloning van Kasteel leed de afgelopen jaren sowieso niet onder de verliezen van zijn werkgever. Ordina schreef rode cijfers in de eerste helft van 2011. Dat deed het bedrijf ook in geheel 2010. Toch kreeg Kasteel een bonus. In 2009 kwam zijn bonus overeen met meer dan een kwart van de jaarwinst van het bedrijf met 3.000 werknemers.

Kasteel fungeerde twaalf jaar als boegbeeld van Ordina. De laatste paar jaar kwam de onderneming in problemen. Een mislukte overname kostte ruwweg 100 miljoen euro, vergelijkbaar met eenvijfde van de jaaromzet. De onderneming zag zich gedwongen om een lening tegen 13,5 procent rente af te sluiten. Onder Kasteels leiding daalde de beurskoers meer dan 90 procent.

Volgens Ordina is de vertrekpremie vastgesteld op basis van „het geldende beloningsbeleid en de kantonrechterformule”. Die laatste formule wordt doorgaans alleen toegepast bij een gedwongen vertrek terwijl Kasteel eerder zei dat zijn terugtreden geheel vrijwillig was. Volgens een woordvoerder van Ordina is de vertrekpremie conform het beloningsbeleid dat eerder is goedgekeurd door de aandeelhouders.

Kasteel maakt zijn werk, vrijwillig of onvrijwillig, niet af: „We zijn begonnen een kathedraal te bouwen, die kathedraal is nog lang niet af, maar er staat een mooi fundament”, zei Kasteel onlangs in beleggersblad Effect.