De Jager: geen extra bezuinigingen - economie gaat beter dan verwacht

De Jager zegt voor het eerst duidelijk dat hij geen extra bezuinigingen verwacht. Foto Reuters / Francois Lenoir

Minister De Jager verwacht niet dat het kabinet op Prinsjesdag met extra bezuinigingen komt bovenop de 18 miljard euro die is afgesproken in het regeerakkoord.

Deze weken staat de begroting op de agenda bij het kabinet. De Jager denkt dat de ministers er vrijdag uit zijn, zo meldt de NOS.

De mondiaal tegenvallende economische cijfers hebben volgens De Jager zeker effect op de begroting. Doordat de overheid minder inkomsten heeft en sommige uitgaven dreigen op te lopen, moeten er maatregelen worden genomen, zegt de minister. Maar extra bezuinigingen acht hij waarschijnlijk niet nodig.

Bij tegenvallers neemt het kabinet alleen aanvullende maatregelen wanneer het begrotingstekort meer dan een vol procentpunt lager uit zou vallen dan de -2,7 procent bbp die voor 2012 in de boeken staat.

‘Het gaat in Nederland economisch beter dan verwacht en begroot’

Het is voor het eerst dat De Jager duidelijk zegt dat er geen extra bezuinigingen aankomen, reageert NRC’s politiek redacteur Erik van der Walle:

“Eerder wilde De Jager de woorden ‘extra bezuinigen’ niet eens in de mond nemen, zo zei hij twee weken geleden na de ministerraad. Dat zou alleen maar leiden tot speculaties. Maar extra bezuinigingen lagen ook niet in de verwachting. Volgens het principe van de Zalmnorm is het niet gebruikelijk om bij mee- en tegenvallers met nieuw beleid te komen. Tegenvallers zijn all in the game. Bovendien - en dat is een groot geheim - gaat het in Nederland economisch beter dan verwacht en begroot.”

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de precieze maatregelen. Lees meer over ‘De weg naar Prinsjesdag’ op het weblog van Jan Kees de Jager.