Aandelen terugkopen lang niet altijd nodig

Aandelen terugkopen is weer in de mode. Zeker nu de markten op de knieën liggen is de verleiding groot. Maar ondernemingsbesturen hebben te vaak aandeleninkoopprogramma’s gesteund die waarde bleken te vernietigen. Zij moeten weerstand bieden aan de toenemende verleiding.

Het aantal Amerikaanse ondernemingen dat een inkoopprogramma heeft aangekondigd, is op het hoogste punt in bijna drie jaar aangeland, aldus TrimTabs Investment Research. Al blijft het volume in 2011 wel achter bij wat we de afgelopen twee seizoenen hebben gezien. Gezien de recente kwetsbaarheid van de markt kunnen beleggers erop speculeren dat de golf van inkoopacties leidt tot betere prestaties van Amerikaanse bedrijven die tegen een lage prijs inkopen.

Maar die hoop zou ook wel eens tijdelijk kunnen blijken te zijn. De Londense firma Smithers & Co. denkt dat een nieuwe reeks inkooppprogramma’s inderdaad kan leiden tot een opleving van de Amerikaanse beurskoersen. De firma voegt daar echter aan toe dat dit effect mogelijk van korte duur is, omdat aandelen fundamenteel duur blijven en beleggers zouden moeten profiteren van een opleving door hun stukken te verkopen.

En de fundamentele zorgen over aandeleninkoop blijven bestaan. Een ondernemingsbestuur heeft weliswaar de plicht te voorzien in een efficiënte balans, die past bij de specifieke kenmerken van het onderhavige bedrijf. Maar de commissarissen zouden zich ook moeten richten op het beheren van en investeren in de onderneming, met het oog op het uitkeren van een duurzame stroom toekomstige dividenden.

Slechts achteraf kan worden vastgesteld of een aandeleninkoop wel of geen goede beleggingsbeslissing was – wat de voornaamste reden zou moeten zijn dat een ondernemingsbestuur ertoe overgaat. De verdenking bestaat dat sommige managers inkoopprogramma’s initiëren om hun eigen salaris te verhogen, of op z'n minst om de winst per aandeel op te krikken en daardoor de aandelenmarkt, en dat is geen rechtvaardiging voor dergelijke programma’s.

Terry Smith, een Londense analist en belegger met een lange staat van dienst, heeft berekend dat dividend van Amerikaanse beursfondsen sinds 1972 gemiddeld rendementen (dwz hogere waarderingen, inclusief de koersstijgingen die teweeg werden gebracht door terugkopen, plus dividenden) van 8,3 procent per jaar heeft opgeleverd. Aandelen van bedrijven die geen dividend uitkeren, maar wel zo nu en dan overgaan tot het inkopen van aandelen, hebben een rendement van een schamele 1,4 procent per jaar opgebracht.

Dit opmerkelijke verschil zou kleiner kunnen worden als ondernemingsbesturen inkoopprogramma’s beter zouden kunnen timen, maar dat is niet makkelijk. Reguliere dividenden zorgen intussen wel voor een continue stroom geld naar álle aandeelhouders, laten de markttiming aan hen over, vergen discipline van het management en voorkomen echte of ingebeelde conflicterende beweegredenen. Als een bedrijf het zich kan veroorloven wat geld terug te geven, zouden beleggers dividenden moeten prefereren boven het terugkopen van aandelen.

Robert Cole

Vertaling Menno Grootveld