Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Zorg

Waarom was het EPD nodig?

Een landelijk elektronisch patiëntendossier zou uitwisseling van patiëntgegevens tussen huisartsen, apothekers en specialisten vergemakkelijken. Nu delen ze hun informatie alleen binnen hun regio.

Iemand die in Utrecht woont, maar in Zuid-Holland werkt bijvoorbeeld gaat ook wel eens naar de apotheek buiten zijn eigen regio. Voor een Nederlandse toerist die op de Waddeneilanden een beroerte krijgt, kan het van levensbelang zijn dat de behandelend arts snel over zijn medische gegevens beschikt. Al jaren proberen politici een landelijk elektronisch patiëntendossier te ontwikkelen. Het zou de zorg verbeteren (zelfs 1.600 mensenlevens kunnen redden) en de hulpverlening efficiënter maken.