Waarom niet gewoon een USB-stickje?

In april verwierp de Eerste Kamer de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier. Nu blijkt dat organisaties van artsen en apothekers ermee door willen. De zorgverzekeraars zouden bereid zijn het te betalen.

Wie is hier ziende blind?

Niemand. Sommigen zijn wel koppig. En tonen beperkt respect voor het parlement, zelfs wanneer het grondig werk verricht.

De Eerste Kamer ging niet over één nacht ijs. Na een serie bijeenkomsten met deskundigen kwam de Senaat tot de conclusie dat de opzet van het landelijk EPD verouderd, want centralistisch is. Bovendien was de privacy van alle Nederlanders onvoldoende gewaarborgd.

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) incasseerde haar verlies in april maar half. Zij gaf Nictiz, het expertisecentrum voor ICT in de zorg, opdracht te kijken of een landelijke doorstart van het EPD mogelijk was. Een poging de al uitgegeven miljoenen nog rendabel te maken? Of een lange neus naar de Senaat? De georganiseerde en pillen verkopende medische stand wil graag dat zo’n systeem met alles over iedereen er komt. Handig als het werkt. Zeker als je rekent op meer private klinieken.

Waarom zouden de zorgverzekeraars willen meebetalen? Zij mogen niemand een verzekering weigeren. Als zij huisartsen en andere zorgleveranciers financieel prikkelen toch aan een EPD mee te doen, dan ontstaat een medische datastroom waar de zorgverzekeraar veel marketing op kan baseren. Gezonde risico’s zijn veel waard.

Het College Bescherming Persoonsgegevens meent dat het nieuwe centrale EPD-kantoor al die gevoelige gegevens niet mag beheren zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Zij vallen niet onder het medisch beroepsgeheim waar patiënten op vertrouwen. Dat hindert de EPD-pushers bij ministerie, zorgverleners, automatiseerders en verzekeraars.

Gek dat al die duwers geen moeite doen voor alternatieven. Zoals een persoonlijke USB-stick met je hele medische dossier. Iedere patiënt kan die zijn vertrouwde zorgverlener laten zien en laten bijwerken wat nodig is. En toestemming geven voor overleg met collega’s.

Er is maar één conclusie: de EPD-lobby heeft niet in de eerste plaats uw belang op het oog.

    • Marc Chavannes