Media onder vuur in konvooi met rebellen, ook territorium Gaddafi onveilig voor journalisten