Hoe staat het met de privacy?

De meningen verschillen of de privacy in het nieuwe plan wel goed geregeld is. Politieke partijen, van CDA tot SP, hebben al zorgen geuit toen er geruchten gingen over de nieuwe plannen. Het ministerie heeft in april dit jaar zijn handen van het EPD afgetrokken en investeert er niet langer in.

De vraag is of private partijen, zoals belangenorganisaties van artsen en apothekers, beter in staat zijn de privacy van burgers te beschermen dan de overheid. Zij zeggen dat zij het kunnen. In ieder geval zullen ze zich aan de wet en alle privacyregels moeten houden. Maar hoe zij met misbruik omgaan, bijvoorbeeld door zorgverzekeraars, is onduidelijk. In Schippers’ voorstel stonden daar straffen op. Op dit moment worden per jaar zo’n 100 miljoen medische gegevens uitgewisseld.