Hoe anders is het nieuwe plan?

Er zijn twee belangrijke verschillen in het oude plan voor het patiëntendossier en het nieuwe plan van de artsen- en apothekersorganisaties:

1. In het verworpen wetsvoorstel van minister Schippers waren alle zorgverleners verplicht zich aan te sluiten bij het EPD. In het nieuwe plan is sprake van vrijwilligheid; zorgprofessionals hoeven niet deel te nemen.

2. In het oude plan zouden de medische gegevens van alle Nederlanders worden uitgewisseld, tenzij zij daar zelf bezwaar tegen aantekenden. In het nieuwe plan moeten patiënten nadrukkelijk toestemming aan hun huisarts of apotheek geven, voordat die hun gegevens mogen delen.