Hè, komt er nu toch een elektronisch patiëntendossier?

Artsen- en apothekersorganisaties willen de invoering van een elektronisch patiëntendossier (EPD) zelf op zich nemen. Ze hebben hiervoor een plan opgesteld, zodat jarenlange investeringen (in totaal 300 miljoen euro) in de ontwikkeling van zo´n landelijk patiëntendossier niet voor niets zijn geweest.

Maar het EPD ging toch niet door? Vijf vragen over het nieuwe plan. En een column van politiek commentator Marc Chavannes die het elektronisch patiëntendossier allesbehalve ziet zitten.

Bronnen: CBS, Femmie Juffer (hoogleraar Adoptie aan Universiteit Leiden), ministerie van Justitie

    • Antoinette Reerink