Finse deal is er niet, klaar

Volgens minister De Jager was alle ophef rond het Griekse onderpand aan Finland voor niets. De deal is „onwerkbaar” en gaat niet door.

En weer is een probleem rond de redding van Griekenland van tafel. Althans voorlopig.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer gaat akkoord met de uitleg van minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) over de ‘deal’ tussen Griekenland en Finland. Die deal – een borgsom van minimaal een half miljard euro in ruil voor deelname aan de Griekse redding – komt er helemaal niet, schrijft De Jager in een brief aan de Kamer. „Daarvan kan geen sprake zijn.”

In de Kamer ontstond vorige week veel ophef over de speciale behandeling voor Finland. Op dit moment wordt het reddingspakket waartoe tijdens de eurotop op 21 juli is besloten verder uitgewerkt. Die uitwerking moet door alle 17 eurolanden worden goedgekeurd en dat zal volgens De Jager rond de Fins-Griekse overeenkomst zeker niet gebeuren.

Wouter Koolmees (D66) noemt de discussie over het onderpand vooral een presentatieprobleem. Premier Rutte reageerde vrijdag na afloop van de ministerraad verrast op het akkoord. Hij dacht dat het onderpand hoogstens „een eiland” zou zijn. En geen geld. „Als Rutte toen had gezegd dat hij verwachtte dat er helemaal geen deal zou komen, dan was er niet zoveel rumoer ontstaan.” Daar kwam bij dat Rutte een dubbele boodschap had: het is een slechte deal, maar als die doorgaat, willen wij die ook.

Het rumoer over de Finse deal kwam aan het eind van een week waarin het in de politiek vooral draaide om Ruttes presentatie van de uitkomsten van de eurotop. De Kamer ging na twee dagen debatteren akkoord met Ruttes uitleg dat zijn presentatie ongelukkig was maar dat hij geen onjuiste cijfers rond het Griekse noodpakket had gegeven.

In zijn brief zegt De Jager dat de Griekse en Finse ministers van Financiën nu erkennen dat er zonder de instemming van de andere landen geen akkoord is. Wat er gebeurt als Finland vasthoudt aan de eis tot onderpand, laat hij in het midden. Als Finland afhaakt, kunnen ook andere landen hun steun intrekken.

De onderhandelingen rond het noodpakket worden begin september afgerond. De Jager biedt aan om de Kamer wekelijks vertrouwelijk op de hoogte te stellen over de uitwerking. Veel Kamerleden voelen daar niets voor. Zij kunnen gegevens die ze vertrouwelijk krijgen, niet gebruiken in een debat. „Met een aantal collega’s heb ik de voorzitter van de vaste Kamercommissie Financiën al laten weten dat wij dat niet willen”, zegt Ineke van Gent (GroenLinks).

De Jager, red de euro: pagina 15

Rutte negeert les 1 van elke steunactie pagina 21

    • Erik van der Walle